BRC Food v8 Gıda Güvenliği Standardı Danışmanlığı

BRC FOOD Nedir?


Varlık 3

BRC Food Nedir? BRC Food, 1996 yılında endüstrinin ihtiyaçlarına yanıt olarak, tedarik zinciri içinde gıda güvenliği standartlarını düzenlemek isteyen İngiliz Perakende Konsorsiyumu (British Retail Consortium) tarafından kurulmuştur ve gıda endüstrisi uzmanları ile birlikte hazırlanan standardın ilk versiyonu 1998 yılında yayınlanmıştır. Günümüzde BRC hem gıda hem de gıda dışı ürün kategorilerinde global olarak tanınan üçüncü taraf sertifikasyonun operasyonu sağlayan bir kuruluştur. Sıkça BRC Global Standart olarak anılan BRC, 2020 yılında BRCGS olarak resmen isim değişikliğine gitmiştir.

BRC FOOD İçeriği Nedir?


BRCGS Global Gıda Güvenliği Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar şu dönem lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir. BRC Food standardının çerçevesi, gıda ve gıda katkı maddesi üreten, işleyen ve paketleyen endüstrilerde gıda güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini oluşturur ve bu konuda global tanınırlık sağlar.

BRC Uygulamanın Faydaları?


 • BRCGS gıda güvenliği sisteminde HACCP ya da risk bazlı yaklaşım uygulanması
 • Ürüne bulaşma risklerinin minimize edildiği bir ürün işleme ortamı sağlanması
 • Gıda ürününün üretilmesi için gıda güvenliği standartları ve iyi üretim uygulamalarıyla uyumlu ve yasal olan detaylı spesifikasyonların hazır olmasının sağlanması
 • Tedarikçilerinin belirlenen ürünü üretmek konusunda yeterli oldukları, yasal gerekliliklere uydukları ve proses kontrolü için gereken sistemleri uyguladıklarının sağlanmasına ikna olunması
 • Ürün incelemeleri, test ve analizler için risk değerlendirmesi ile hazırlanan bir program oluşturulması ve uygulanması
 • Müşteri şikayetlerinin incelenmesi ve gerektiği şekilde harekete geçilmesi

BRC Müşteri Ürünleri (Customer Products)


Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur. Müşteri ürünleri ile ilgili olan BRC Standardının bazı bölümleri genel olarak uygulanabildiği gibi bazı bölümleri ürüne özel uygulanır.

Genel bölümler; imalat, ham madde alımı, hazırlık, geliştirme, paketleme ve depolama alanları, personel alanları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ürün kontaminasyonu riski, tehlike ve risk yönetim sistemi, ürün dizayn/geliştirme, personel hijyeni ve eğitim

BRC/ IOP Teknik Standardı- Ambalaj Malzemeleri
BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır. Standart perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

BRC- Gıda Standardı
Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınlamıştır. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

Standart; HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü, Personel bölümlerinden oluşmaktadır.

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

1.İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
2.Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
3.Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta
4.Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
5.Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
6.Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)Standardın ilkeleri

 • Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek
 • Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek
 • Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek
 • En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak
 • Şartlara aşağıdakiler dâhildir
 • Organizasyon
 • Tehlike ve risk yönetimi sistemi
 • Teknik Yönetim Sistemi
 • Fabrika standartları
 • Kirlilik kontrolü
 • Personel (hijyen, ham madde işleme, sağlık, depolama alanları)

Bu şartlar ISO 9001:2008 standardının ana unsurlarını da içermektedir. Eğer ISO 9001:2008 şirkette kurulu ise, BRC/IoP Paketleme Standardını uygulamak için gerekli çalışma en aza inecektir.

BRC FOOD Uygulanabilir Sektörler


Standart, üretimi, işlemesi veya paketlemesi yapılan aşağıdaki firma ve müşteri markalı ürünler için gereklilikleri belirler:

 • Et, balık, süt ürünleri,
 • Sıvı ve Katı yağlar
 • İşlenmiş/hazır/kurutulmuş gıdalar
 • Meyve, sebze, kuruyemiş
 • İçecekler
 • Unlu mamüller
 • Tatlılar, atıştırmalıklar
 • İşlenmiş gıdalar
 • Gıda üreticileri girdileri veya katkıları
 • Meyve ve sebzeler gibi başlıca ürünler
 • Evcil hayvanlar için hayvan gıdası

Belgelendirme, denetimin yapıldığı sahada imal edilen veya hazırlanmış olan ürünlere uygulanacak olup, üretim saha yönetiminin doğrudan kontrolü altında olan depo tesislerini de kapsamına almaktadır.

BRC FOOD Standart Ana Başlıklar


Kısım I – Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Standardın gelişimi ve yararları ile ilgili tanıtım ve arka plan bilgileri sağlar.

Kısım II – Gereklilikler
BRC Food Sertifikasyon hakkı kazanılması için firmaların uyması gereken Standart gerekliliklerinin detaylarını içerir

  1. Üst yönetim taahhüdü
  2. Gıda güvenliği planı-HACCP
  3. Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi
  4. Tesis standartları
  5. Ürün kontrolü
  6. Proses kontrol
  7. Personel
  8. Yüksek-risk, yüksek-dikkat ve ortam koşullarında yüksek-dikkat üretim risk alanları
  9. Ticari ürünler için gereklilikler

Kısım III – Denetim Protokolü
Denetim prosesi ve sertifikasyon hakkı kazanma kuralları hakkında bilgi içerir. Standart kapsamındaki farklı sertifikasyon programlarını, logo bilgilerini ve BRC Standartları Rehberi hakkındaki bilgileri detaylandırır

Kısım IV – Yönetim ve Denetim
Standardın ve programı uygulamak üzere kayıtlı sertifikasyon firmalarının yönetimi ile ilgili yönetim ve denetim sistemini tanımlar

Ekler:
Ekler denetçi yetkinliği, ürün kategorileri, uygunsuzlukların düzeltilmesi ve sözlük gibi gerekli bilgileri sağlar.

Standart ve Uygunsuzluk Yapısı


BRCGS Global Standardı; tesislere iki denetim opsiyonu sağlar:

  1. Haberli denetim, tesis ve sertifikasyon firmasının denetim tarihine önceden karar vermesi
  2. Habersiz denetim, denetim tarihinin tesise denetimden önce bildirilmemesi

BRCGS Gıda Güvenliği Sistemi, haberli denetim programında sertifika almaya hak kazanan firmalar uygunsuzluklarının sayısı ve tipine göre AA, A, B, C, D sertifika derecelerinden biri ile sertifikalandırılır. Habersiz denetim seçeneği firmalara kalite yönetim sistemlerinin ne kadar yetkin olduğunu gösterme fırsatı sağlar ve başarılı firmalar denetimdeki uygunsuzluk sayısı ve uygunsuzluk tipine göre AA+, A+, B+, C+, D+ ile derecelendirilir.

BRCGS Global Gıda Güvenliği Standardının gereklilikleri doğrultusunda denetçi tarafından belirlenen uygunsuzluk düzeyi şiddeti ve riski ile ilgili objektif bir karar olup denetim sırasında toplanan kanıt ve yapılan gözlemlere dayalıdır ve belgelendirme firması yönetimi tarafından doğrulanır.

Üç çeşit uygunsuzluk tipi vardır:

  1. Kritik, gıda güvenliği veya yasalara uyumda kritik bir eksiklik olması
  2. Majör, bir ‘gerekliliğin amacının ifadesi’ kısmında ya da standardın herhangi bir maddesi veya var olan mevcut objektif kanıt temeli ile tedarik edilen ürünün uyumuyla ilgili ciddi şüpheye yol açacak bir durumun tespit edilmesi
  3. Minör, bir maddenin tamamen karşılanamadığı ancak objektif kanıtlara göre ürün uygunluğunda şüphe olmadığı durumdur. Denetimin amacı operasyonun standardının doğru yansımasını ve Gıda Güvenliği Global Standardı doğrultusunda uygunluk düzeyinin sağlanmasıdır.