Helal Gıda Danışmanlığı

Helal Gıda Danışmanlığı Nedir?


Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.

Helal’in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram ‘dır. Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır.

Birçok ürün için Helal yada Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır (Mashbooh).

 • Helal olduğu açıkça belli olan gıdalar; ekmek, meyve, su gibi.
 • Haram olduğu açıkça belli olan gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi.
 • Helal ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler.

Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir;

 • Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler,
 • Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar,
 • Alah’ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar,
 • Alkol ve serhoş edici maddeler,
 • Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları,
 • Kan ve kandan yapılmış ürünler,
 • Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.

Orijinlerinin bilinmemesi sebebiyle helal ya da haram olarak sınıflandırılamayan jelatin, gliserin, enzimler, gıda katkı maddeleri, hayvansal yağ ve proteinler vb. gıdalar şüphelidirler (mashbooh).

Helal Gıda Sistemi Kurulumu Danışmanlık Hizmeti Aşamaları


Helal Gıda Sisteminin urulumu sırasında her bir müşterimize özel, onların ihtiyaçları, yapısı ve prosesleri ile ilgili kanuni gereksinimler gözönünde bulundurularak sistem kurulumu gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bahsedilen proje aşamaları genel akışı ifade eder. Kalitek’ten hizmet alma kararı verildiğinde size özel bir süreç belirlenecektir. Helal Gıda Sisteminin kurulum aşamaları kısaca;

Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Ürünlerin belirlenmesi. Gıda Güvenliği ekibinin oluşturulması. Ekip pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Gıda Güvenliği Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi. Temel Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimlerinin verilmesi. (Helal Standardı eğitimi, dokümantasyon eğitimi, CCP, hijyen eğitimleri, operasyonel ön koşul programları eğitimi, süreç iyileştirme araçları eğitimi, karar ağacı, problem çözme teknikleri eğitimi) Altyapı gereksinimlerinin analiz edilmesi, CCP analizlerinin yaptırılması.

Standart gerekliliklerinin kuruma özel karşılanabilmesi için temel dokümantasyon hazırlanması ve kuruluşun faaliyetlerinden kaynaklanan risklere göre gerekli tedbirlerin alınarak kabul edilebilir risk seviyesine indirilmesi.

Oluşturulan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümantasyonun onaylanarak uygulamaların başlatılması. Uygulamalar sonucu ortaya çıkan revizyon ihtyaçlarının gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması. Eğitmenlerimiz tarafından iç denetçi eğitimlerinin verilmesi. Danışmanlarımız nezareti de iç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantısının yapılması.

Kuruluş tarafından tercih edilen belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması ve başvurunun yapılması. Belgelendirme denetimine girilmesi ve tetkik sonuçlarına göre tespit edilen eksikliklerin tamamlanması.

Helal Belgesi (Sertifikası) Nedir?


Helal belgesi İslami kurallara (Şafi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır. Helal belgesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararası bir belgedir.

Helal Belgelendirmenin (Sertifikasyonun) Faydaları
Helal belgelendirme (sertifikasyon) hem üreticilere hem de tüketicilere şu yararları sağlar;

1. Tüketici güveni: Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilincli bir seçim yapma olanağını saglar. Ayni zamanda surekli bir denetim mekanismasi ile tuketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilirler.Helal belgelendirme, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.

2. Ihracat ve Rekabet: Helal gıda sektörü son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgemizi alan firmalar, urunlerini kuresel helal gida pazarina arz imkani bulabilecek ve rekabet gucunu arttirabilecektir. Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlamaktadır.

3. Kalite: Bu sertifika, gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerine uyduğuna değil, aynı zamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı bir şekilde uygulandığına işarettir.

Helal Gıda Belgelendirme (Sertifikasyon) Süreci

 • Belgelendirme firmasına yazılı olarak yada internet üzerinden Helal Belge başvurusunun yapılması.
 • Belgelendirme firmasıyla beraber helal belge kapsamındaki ürün tiplerinin ve içerdiği bileşen bilgilerinin gözden geçirilmesi.
 • Tesisin helal standardı kapsamında denetimi ve onaylanması (Bu kısım üretim ekipmanının gözden geçirilmesini, katılan bileşenlerin, temizlik prosedürlerinin, sanitasyonun ve çapraz bulaşma riskinin denetlenmesini içermektedir).
 • Kesimhaneler için; hayvanların tutulduğu alanların, bayıltma metodunun, doğru kesimin, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenlerin vb.nin helal standardı kapsamında denetimi ve gözden geçirilmesi.
 • Helal sertifikasyonu için gereken masrafın ve ücret içeriğinin belirlenmesi ve sözleşme yapılması.
 • Masrafların ve ücretin ödenmesi.
 • Uygun bulunulması durumunda helal belgesinin (sertifikanın) hazırlanması.