TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi Danışmanlığı

TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir?


TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi Danışmanlığı - ICA Danışmanlık

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir?

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  • İmza sirküleri (Noter Tasdikli)
  • Bağlı olduğu; Oda, Dernek, Kooperatif vb. Oda kayıt belgesinin onaylı sureti. (Hizmet verdiği ile ait)
  • İşyeri izin belgesi veya bağlı olduğu vergi dairesi kaydı. Vergi levhası ile elektrik, su, telefon abonelikleriyle ilgili belgelerden birinin sureti.
  • Avans dekontu. (İnceleme ve maktu belge masraflarına mahsuben)

TSE – Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi


tse_logo

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve TSE Markası kullanma hakkı veren belgedir. Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Standardı bulunan konularda, ürünlerin bu standartlara uygun olarak üretildiğini test ve deneylerinin yapıldığını ve güvenilirliğini ispat eder.

TSE Belgesi danışmanlık hizmeti kapsamında, firmanın üyelik işlemleri, standart alımı, standardın yorumlanması ve gereklerinin tespit edilmesi, laboratuvar ve ürün test gereklilikleri, bu gerekliliklerin firmaya uygulanması hizmetleri verilmektedir.

Yine test talimatlarının oluşturulması tutulacak kayıtların belirlenmesi ve tüm dokümantasyonun hazırlanması gerekmektedir. Tüm bu çalışmalardan sonra TSE ’ye başvuru, denetim ve belgelendirme süreçleri tarafımızca takip edilmelidir.

TSEK Belgesi

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları bulunmayan konularda firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve TSEK Markası kullanma hakkı verilen belgedir.

TSE Belge Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru sahibi firmanın yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Sicil Gazetesi, Vergi Levhası)
2- Başvuru sahibi firmayı temsile yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri
3- Marka tescil belgesi
4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
5- Avans dekontu