Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi

- Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Amacı

Gıda güvenliğiyle ilgili insan sağlığın tehdit eden fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri önlemek, yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için mikrobiyoloji, gıda kaynaklı hastalıklar, hijyen kuralları, temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili temel prensiplerin öğretilmesidir. GMP kuralları ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde işletmenin uymak zorunda olduğu hijyen ve sanitasyon kuralları konusunda bilinçlendirmektir.

Eğitim İçeriği

• Temizlik ve dezenfeksiyon tanımlamaları
• Kişisel hijyen sağlama yöntemleri
• Gıda üretim alanlarındaki hijyen problemlerinin anlatımı
• Mikrobiyolojiye giriş
• Riskli Gıdalar
• Gıda zehirlenmeleri
• Hijyen kuralları
• Üretim alanlarının hijyenik hale getirilmesi
• Hijyenik depolama kuralları
• Gıda üretim alanlarında pest-kontrol yöntemleri