İş Güvenliği Eğitimi

- İş Güvenliği Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitimin Amacı

Yasal mevzuatlara uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir.

Eğitim İçeriği

• İş sağlığı güvenliğine, iş kazalarına genel bakış
• OHSAS 18001 standardı maddelerinin incelenmesi
• İSG yönetim sisteminin amaç ve hedefleri, İSG programı bilgilendirme ve örnek uygulaması
• İSG Riskleri değerlendirme yöntemleri
• Acil durum planı
• Kanuni ve diğer şartların takibi