ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Eğitimi

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitimin Amacı

ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 standartları arasındaki temel farklılıkları ortaya koymak ve yönetim sistemi standartları için oluşturulan “Yüksek Seviye Yapıyı” anlayabilmek.

Yeni standart maddelerini yorumlayarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, veya revize edilmesi, etkin olarak uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması konusunda katılımcıları bilgilendirmek.

Eğitim İçeriği

ISO 9001:2015 yapısal değişiklikler ve temel farklılıklar
ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015Karşılaştırma tablosu
Kalite Yönetim sistemi Prensipleri
ISO 9001:2015 Standart şartları
Standart maddeleri
Belge sahibi firmaların hazırlanma süreci
ISO 9001 KYS’ni yeni kuracak firmaların hazırlanma süreci