ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitim Amacı:

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde yer alan, yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi kapsamında gereken proseslerin planlanması ve uygulanması konusunda bilgi aktarımının sağlanmasıdır.

Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği:

• ISO 22000 Tanımlar ve tarifler
• ISO 22000 Standardının maddelerinin yorumlanması
• Ön Gereksinim Programlarının oluşturulması (OGP, OOGP)
• Tehlike Analizleri -HACCP Planının oluşturulması,
• Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,
• Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,