ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitimin Amacı

Standart maddelerini yorumlayarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, etkin olarak uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması konusunda katılımcıları bilgilendirmek.

Rekabet koşullarının hızla değiştiği günümüzde, fark yaratarak kalıcı olabilmek için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin, gerekliliği, firma ve çalışanlarına sağlayacağı katma değerler konusunda katılımcıları bilinçlendirmek

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının tanımlanması ve hazırlanmasına yönelik becerilerin kazandırılması

Eğitim İçeriği

• Kalite Kavramı,
• Kalite Yönetim Sistemi Standardının tarihçesi,
• ISO 9000 Standardının Tanıtımı ve Güncel Standartlar Hakkında Bilgilendirme,
• ISO 9001Kalite Yönetim Sistem Maddelerinin Örneklemelerle Yorumlanması,
• Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu, Prosedür, Proses, Talimat, Form, Kalite planı, Kalite el kitabı
• Uygulama: Destek Dokümanların Oluşturulması, Prosedür ve Talimatların Yazılması,