ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimi

- ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimi

Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitimin Amacı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ve yasal mevzuatlara uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir.

Eğitim İçeriği

• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tarihçesi
• İş sağlığı güvenliğine, iş kazalarına genel bakış
• İş Sağlığı Yönetim Sistem Dokümantasyonu, Prosedür, Proses, Talimat, Form
• ISO 45001 standardı maddelerinin incelenmesi
• İSG yönetim sisteminin amaç ve hedefleri, İSG programı bilgilendirme ve örnek uygulaması
• İSG Riskleri değerlendirme yöntemleri
• Acil durum planı
• Kanuni ve diğer şartların takibi
• Örnek Olay Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmalar